Home

WAŻNE: Rada Miasta Poznania uchwaliła w dniu 23 września br.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Najistotniejsze jest to dla naszego terenu, że w studium zostało podtrzymane wcześniejsze przeznaczenie naszych działek oraz co NAJWAŻNIEJSZE dzięki naszym staraniom został usunięty zapis, który był dla nas bardzo niekorzystny. Generował ryzyko wyłączenia naszego terenu z zabudowy.

Przeczytaj nasze informacje na ten temat tutaj.

Kiedyś doczekamy się...

przyszlosc_morasko.jpg

Tak właśnie chcemy mieszkać. Będziemy, bo miasto w studium przeznaczyło ten teren pod budownictwo jednorodzinne.
Jednak nadal nie możemy tego zrobić, bo wymogiem jest realizacja planu zagospodarowania, która nadal trwa...

Pozytywne jest to, że na tym obszarze na Morasku nie ma w zasadzie problemów, które mogłyby ten proces wydłużyć.
Właśnie osiągnęliśmy nasz pierwszy cel: uchwalono Studium dla tego obszaru i to bez niekorzystnych wpisów o możliwości zmiany przeznaczenia części terenu na etapie uchwalania planu zagospodarowania!