UWAGA !

Na terenie naszego wzgórza Morasko wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy.
Decyzja nr 403/2017 z dn. 29.06.2017 dotyczy działki 219/90, ark. 19, obręb Morasko
znajdującej jedną działkę przed przystankiem autobusowym Morasko-Szklarniowa, czyli dwie działki bliżej centrum niż Hacjenda.
Warnki zabudowy dla 219/90

-----------------------------------
W związku z tym że obecnie wprowadzona ustawa pozwala na uprządkowanie (więcej o ustawe tutaj)  tematu samosiejek drzewnych na terenach działek na Wzgórzu Morasko
warto aby każdy z właścicieli przemyślał wykonanie porządków w tym zakresie także na swojej działce.
Jest to istotne, bo zapowiadane są kolejne zmiany tej ustawy i nie jest wykluczone, że zostaną wprowadzone ograniczenia w tym zakresie nawet większe niż wcześniejsze przepisy.

Zwłaszcza warto to wykonać dla działek prywatnych określonych w obecnie obowiązującym studium jako działki budowlane, aby kiedyś nie było problemu przy budowie bo wyrosły tam drzewa.

      Stan idealny  ...

 


 

Rada Miasta Poznania uchwaliła w dniu 23 września br.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Najistotniejsze jest to dla naszego terenu, że w studium zostało podtrzymane wcześniejsze przeznaczenie naszych działek oraz co NAJWAŻNIEJSZE dzięki naszym staraniom został usunięty zapis, który był dla nas bardzo niekorzystny. Generował ryzyko wyłączenia naszego terenu z zabudowy.


Tu właśnie chcemy mieszkać. Będziemy, bo miasto w studium przeznaczyło ten teren pod budownictwo jednorodzinne.
Jednak nadal nie możemy tego zrobić, bo wymogiem jest realizacja planu zagospodarowania. Procedura nadal trwa...

Pozytywne jest to, że na tym obszarze na Morasku teoretycznie nie powinno być problemów, które mogłyby ten proces wydłużyć. Jednak rzeczywistość jest inna, bo wciąż czekamy...

Osiągnęliśmy jednak pierwszy cel: uchwalono Studium dla tego obszaru i to bez niekorzystnych wpisów o możliwości zmiany przeznaczenia części terenu na etapie uchwalania planu zagospodarowania!